Discretie

Post voor Later geeft over de aan haar in bewaring gegeven informatiedragers, brieven en pakketten geen informatie door aan derden. Eenmaal in bewaring gegeven zaken kunnen indien gewenst uitsluitend door de persoon welke ons deze zaken toevertrouwde in persoon worden afgehaald, onder overlegging van een geldig legitimatiebewijs.